Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 25 - 31 Tháng 12, 2017

  • 23 December 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 25.12 CHÚA GIÁNG SINH. LỄ TRỌNG VÀ BUỘC.

Lưu ý: Trong lễ Vọng và lễ chính ngày Chúa Giáng Sinh, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
Thứ Ba, 26.12 Thánh Tê-pha-nô, tử đạo tiên khởi. Lễ kính.
Thứ Tư, 27.12 Thánh Gio-an tông đồ. Lễ kính.
Thứ Năm, 28.12 Các Thánh Anh Hài, tử đạo. Lễ kính.
Thứ Sáu, 29.12 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Thánh Tô-ma Bec-ket, giám mục, tử đạo.
Thứ Bảy, 30.12 Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
Chúa Nhật, 31.12 THÁNH GIA CHÚA GIÊSU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIUSE. LỄ KÍNH.

 

back to top