Lịch Phụng Vụ Công Giáo Mồng 10 - 16 Tháng Tư, 2017

  • 08 Tháng 4 2017 |
  • Viết bởi  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • In
  • Email

Thứ Hai, 10.04 THỨ HAI TUẦN THÁNH.

Thứ Ba, 11.04 THỨ BA TUẦN THÁNH.
Thứ Tư, 12.04 THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Thứ Năm, 13.04 THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
Ban sáng: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU.
Ban tối: THÁNH LỄ TIỆC LY. CHÚA GIÊSU LẬP BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Thứ Sáu, 14.04 THỨ SÁU TUẦN THÁNH. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. Hôm nay giữ chay và kiêng thịt.
Thứ Bảy, 15.04 THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
Ban tối: LỄ VỌNG CHÚA PHỤC SINH. ĐÊM CANH THỨC VƯỢT QUA.
Chúa Nhật, 16.04 CHÚA NHẬT PHỤC SINH - CHÚA SỐNG LẠI. LỄ TRỌNG.

 

back to top