Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 01-08 Tháng 07, 2018

  • 30 June 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 02.07 Trong Tuần XIII Thường Niên.

Thứ Ba, 03.07 Thánh Tô-ma Tông Đồ. Lễ kính.
Thứ Tư, 04.07 NGÀY HOA KỲ ĐỘC LẬP. Ngày Cầu cho Quốc Gia Hoa Kỳ.
Thứ Năm, 05.07 Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a, linh mục. Thánh Ê-li-sa-bet Bồ Đào Nha. Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.
Thứ Sáu, 06.07 Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo. Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Thứ Bảy, 07.07 Trong Tuần XIII Thường Niên. Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 08.07 CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top