Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 02-08 Tháng Tư, 2018

  • 01 April 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 02.04 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Ba, 03.04 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Thứ Tư, 04.04 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Thứ Năm, 05.04 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Thứ Sáu, 06.04 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Thứ Bảy, 07.04 TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH.
Chúa Nhật, 08.04 CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CHÚA NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

 

back to top