Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 05 - 11 Tháng 03, 2018

  • 03 March 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 05.03 Trong Tuần III Mùa Chay.

Thứ Ba, 06.03 Trong Tuần III Mùa Chay.
Thứ Tư, 07.03 Thánh nữ Pe-pê-tu-a và thánh nữ Phê-li-xi-ta, tử đạo.
Thứ Năm, 08.03 Thánh Gio-an Thiên Chúa, tu sĩ.
Thứ Sáu, 09.03 Thánh Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu.
Thứ Bảy, 10.03 Trong Tuần III Mùa Chay.
Chúa Nhật, 11.03 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY.

 

back to top