Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 06-12 Tháng 8, 2018

  • 05 August 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 06.08 Chúa Hiển Dung. Lễ kính.

Thứ Ba, 07.08 Thánh Xit-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo. Thánh Ca-jê-ta-nô, linh mục.
Thứ Tư, 08.08 Thánh Đa-minh, linh mục. Lễ trọng.
Thứ Năm, 09.08 Thánh Tê-rê-xa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.
Thứ Sáu, 10.08 Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo. Lễ kính.
Thứ Bảy, 11.08 Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.
Chúa Nhật, 12.08 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top