Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 09-15 Tháng 4, 2018

  • 08 April 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 09.04 TRUYỀN TIN CHÚA NHẬP THỂ. LỄ TRỌNG. Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần... và đã làm người”.

Thứ Ba, 10.04 Trong Tuần II Phục Sinh.
Thứ Tư, 11.04 Thánh Sta-nit-la-ô, giám mục, tử đạo, lễ nhớ.
Thứ Năm, 12.04 Trong Tuần II Phục Sinh.
Thứ Sáu, 13.04 Thánh Mar-ti-nô I, giáo hoàng, tử đạo.
Thứ Bảy, 14.04 Trong Tuần II Phục Sinh.
Chúa Nhật, 15.04 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH.

 

back to top