Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 1-7 Tháng Năm, 2017

  • 30 April 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 01.05 Thánh Giuse Thợ.

Thứ Ba, 02.05 Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ.
Thứ Tư, 03.05 Thánh Philípphê và thánh Giacôbê, tông đồ. Lễ kính.
Thứ Năm, 04.05 Trong Tuần III Phục Sinh.
Thứ Sáu, 05.05 Thánh Vinhsơn Phêriô, O.P., linh mục. Lễ nhớ.
Thứ Bảy, 06.05 Trong Tuần III Phục Sinh.
Chúa Nhật, 07.05 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH (CẦU CHO ƠN THIÊN TRIỆU LINH MỤC VÀ TU SĨ).

 

back to top