Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 10-17 Tháng 9, 2018

  • 09 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 10.09 Trong Tuần XXIII Thường niên.

Thứ Ba, 11.09 Trong Tuần XXIII Thường Niên. Ngày cầu nguyện cho các nạn nhân vô tội đã thiệt mạng trong biến cố đau buồn ngày 11 tháng 9, 2001.
Thứ Tư, 12.09 Thánh Danh Đức Ma-ri-a.
Thứ Năm, 13.09 Thánh Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Sáu, 14.09 Suy Tôn Thánh Giá. Lễ kính. Bổn mạng Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt.
Thứ Bảy, 15.09 Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ kính. Bổn mạng Dòng Đaminh Việt Nam.
Chúa Nhật, 16.09 CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top