Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 12-18 Tháng 3, 2018

  • 10 March 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 12.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.

Thứ Ba, 13.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Thứ Tư, 14.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Thứ Năm, 15.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Thứ Sáu, 16.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Thứ Bảy, 17.03 Thánh Patriciô, giám mục.
Chúa Nhật, 18.03 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.

 

back to top