Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 14-20 Tháng 8, 2017

  • 12 August 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 14.08 Sáng: Thánh Macximilianô Kônbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Chiều: Lễ Vọng Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng.
Thứ Ba, 15.08 Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng và buộc.
Thứ Tư, 16.08 Thánh Stêphanô Hungary.
Thứ Năm, 17.08 Trong Tuần XIX Thường Niên.
Thứ Sáu, 18.08 Trong Tuần XIX Thường Niên.
Thứ Bảy, 19.08 Thánh Gioan Ơđơ, linh mục.
Chúa Nhật, 20.08 CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.

 

back to top