Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 15-21 Tháng Năm, 2017

  • 14 May 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 15.05 Thánh Isidore.

Thứ Ba, 16.05 Trong Tuần V Phục Sinh.
Thứ Tư, 17.05 Trong Tuần V Phục Sinh.
Thứ Năm, 18.05 Thánh Gioan I, Giáo hoàng, tử đạo.
Thứ Sáu, 19.05 Thánh Phanxicô Coll y Guitart, O.P., linh mục. Lễ nhớ.
Thứ Bảy, 20.05 Thánh Bênađinô Xiêna, linh mục.
Chúa Nhật, 21.05 CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.

 

back to top