Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 16-22 Tháng 8, 2018

  • 14 July 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 16.07 Đức Mẹ núi Cátminh. Lễ giỗ cha cố Đaminh Trần Duy Nhất.

Thứ Ba, 17.07 Tuần XV Thường Niên.
Thứ Tư, 18.07 Thánh Camillus de Lellis, linh mục.
Thứ Năm, 19.07 Tuần XV Thường Niên.
Thứ Sáu, 20.07 Thánh Appollinaris, giám mục tử đạo.
Thứ Bảy, 21.07 Thánh Laurensô Brinđixi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Chúa Nhật, 22.07 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top