Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 17-23 Tháng 7, 2017

  • 16 July 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 17.07 Trong XV Thường Niên.

Thứ Ba, 18.07 Thánh Camillus de Lellis, linh mục.
Thứ Tư, 19.07 Trong XV Thường Niên.
Thứ Năm, 20.07 Thánh Apôlinarê, giám mục tử đạo.
Thứ Sáu, 21.07 Thánh Lôrenxô Bơrinđixi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thứ Bảy, 22.07 Thánh Maria Mađalêna. Lễ nhớ.
Chúa Nhật, 23.07 CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A.

 

back to top