Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 19-25 Tháng 6, 2017

  • 18 June 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 19.06 Thánh Rô-mu-an-đô, viện phụ.

Thứ Ba, 20.06 Trong Tuần XI Thường Niên.
Thứ Tư, 21.06 Thánh Lu-y Gôn-za-ga, tu sĩ. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 22.06 Thánh Pau-li-nô, giám mục Nô-la. Thánh Gio-an Fisher, giám mục và Thánh Tô-ma More, tử đạo.
Thứ Sáu, 23.06 TRÁI TIM CỰC THÁNH CHÚA GIÊ-SU. LỄ TRỌNG. Ngày thế giới cầu nguyện xin Chúa thánh hoá các linh mục.
Thứ Bảy, 24.06 SINH NHẬT THÁNH GIO-AN BAO-TI-XI-TA. LỄ TRỌNG.
Chúa Nhật, 25.06 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN - NĂM A.

 

back to top