Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 19 - 25 Tháng Hai, 2018

  • 18 February 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 19.02 Trong Tuần I Mùa Chay.

Thứ Ba, 20.02 Trong Tuần I Mùa Chay.
Thứ Tư, 21.02 Thánh Phê-rô Đa-mi-a-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thứ Năm, 22.02 Lễ tông toà thánh Phê-rô, tông đồ. Lễ kính.
Thứ Sáu, 23.02 Thánh Pô-li-ca-pô, giám mục, tử đạo.
Thứ Bảy, 24.02 Trong Tuần I Mùa Chay.
Chúa Nhật, 25.02 CHÚA NHẬT II MÙA CHAY.

back to top