Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 2-8 Tháng 10, 2017

  • 30 September 2017 |
  • Written by  BảnTin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 02.10 Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 03.10 Trong Tuần XXVI Thường Niên.
Thứ Tư, 04.10 Thánh Phan-xi-cô thành At-si-si, tu sĩ. Lễ kính.
Thứ Năm, 05.10 Thứ năm đầu tháng. Chân phước Phanxicô Xaviê Seelos, linh mục; Chân phước Raymonđô Capua, linh mục dòng Đa Minh.
Thứ Sáu, 06.10 Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Bơ-ru-nô, linh mục; Chân phước Marie Rose Durocher, trinh nữ.
Thứ Bảy, 07.10 Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ kính.
Chúa Nhật, 08.10 CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.

 

back to top