Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 21-27 Tháng 8, 2017

  • 19 August 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 21.08 Thánh Pi-ô X, giáo hoang. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 22.08 Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Nữ Vương. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 23.08 Thánh Rô-sa Li-ma, trinh nữ.
Thứ Năm, 24.08 Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ. Lễ kính.
Thứ Sáu, 25.08 Thánh Lu-i. Thánh Giu-se Ca-la-xan, linh mục.
Thứ Bảy, 26.08 Trong Tuần XX Thường Niên. Lễ Đức Mẹ ngày thứ bảy.
Chúa Nhật, 27.08 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.

 

back to top