Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 22 - 28 Tháng Một, 2017

  • 21 January 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 22.01 Trong Tuần III Thường Niên. Ngày cầu nguyện cho thai nhi được luật pháp bảo vệ.

Thứ Ba, 23.01 Thánh Vinh Sơn, phó tế tử đạo. Thánh nữ Marianne Cope, trinh nữ.
Thứ Tư, 24.01 Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 25.01 Lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Lễ kính.
Thứ Sáu, 26.01 Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
Thứ Bảy, 27.01 Thánh Angela Merici, trinh nữ.
Chúa Nhật, 28.01 CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.

 

back to top