Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 13-19 Tháng 11, 2017

  • 14 October 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 13.11 Thánh Frances Xavier Cabrini, trinh nữ. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 14.11 Trong Tuần XXXII Thường Niên.
Thứ Tư, 15.11 Thánh Albertô Cả, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thứ Năm, 16.11 Thánh nữ Magarita nước Scotland. Thánh Gertrude, trinh nữ.
Thứ Sáu, 17.11 Thánh nữ Êlisabet nước Hunggari. Lễ nhớ.
Thứ Bảy, 18.11 Cung hiến đền thờ Thánh Phêrô và đền thờ Thánh Phaolô ở Rôma.
Chúa Nhật, 19.11 CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.

 

back to top