Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 25 Tháng 6 - Ngày 1 Tháng 7, 2018

  • 23 June 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 25.06 Trong Tuần XII Thường Niên.

Thứ Ba, 26.06 Trong Tuần XII Thường Niên.
Thứ Tư, 27.06 Thánh Cyril, giám mục thành Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh.
Thứ Năm, 28.06 Ban sáng: Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Ban chiều: Lễ Vọng THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. LỄ TRỌNG.
Thứ Sáu, 29.06 THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. LỄ TRỌNG.
Thứ Bảy, 30.06 Lễ Đức Mẹ ngày Thứ Bảy.
Chúa Nhật, 01.07 CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top