Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 26 Tháng 2 - Ngày 4 Tháng 3, 201

  • 24 February 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 26.02 Trong Tuần II Mùa Chay.

Thứ Ba, 27.02 Trong Tuần II Mùa Chay.
Thứ Tư, 28.02 Trong Tuần II Mùa Chay.
Thứ Năm, 01.03 Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.
Thứ Sáu, 02.03 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Thứ Bảy, 03.03 Thánh Katharine Drexel, trinh nữ. Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 04.03 CHÚA NHẬT III MÙA CHAY.

 

back to top