Lịch Phụng Vụ Công Giáo - Ngày 27 Tháng 11 - Ngày 03 Tháng 12, 2017

  • 26 November 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 27.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.

Thứ Ba, 28.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.
Thứ Tư, 29.11 Trong Tuần XXXIV Thường Niên.
Thứ Năm, 30.11 Thánh An-rê, tông đồ. Lễ kính.
Thứ Sáu, 01.12 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Chúa Giê-su.
Thứ Bảy, 02.12 Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 03.12 CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

 

back to top