Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 27 Tháng 8 - Ngày 2 Tháng 9, 2018

  • 26 August 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 27.08 Thánh nữ Mô-ni-ca. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 28.08 Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 29.08 Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết.
Thứ Năm, 30.08 Trong Tuần XXI Thường Niên.
Thứ Sáu, 31.08 Trong Tuần XXI Thường Niên.
Thứ Bảy, 01.09 Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 02.09 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top