Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 28 Tháng 8 - Ngày 3 Tháng 9, 2017

  • 27 August 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 28.08 Thánh Au-gút-ti-nô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 29.08 Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Thứ Tư, 30.08 Trong Tuần XXI Thường Niên.
Thứ Năm, 31.08 Trong Tuần XXI Thường Niên.
Thứ Sáu, 01.09 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày Đền Tạ Trái Tim Chúa Giê-su.
Thứ Bảy, 02.09 Thứ Bảy đầu tháng. Ngày Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 03.09 CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.

 

back to top