Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 3-9 Tháng 9, 2018

  • 01 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 03.09 Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba, 04.09 Trong Tuần XXII Thường Niên.
Thứ Tư, 05.09 Lễ giỗ ân nhân và thân nhân của Dòng Đa-minh.
Thứ Năm, 06.09 Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.
Thứ Sáu, 07.09 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Thứ Bảy, 08.09 Sinh Nhật Đức Ma-ri-a. Lễ kính.
Chúa Nhật, 09.09 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top