Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 30 Tháng 7 - Ngày 5 Tháng 8

  • 28 July 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 30.07 Thánh Phê-rô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Thứ Ba, 31.07 Thánh I-nha-xi-ô Lo-yo-la, linh mục, lễ nhớ.
Thứ Tư, 01.08 Thánh An-phong-sô Ma-ri-a Li-gô-ri, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Thứ Năm, 02.08 Thánh Êu-sê-bi-ô, giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục. Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.
Thứ Sáu, 03.08 Thứ Sáu đầu tháng. Ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.
Thứ Bảy, 04.08 Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục. Lễ nhớ. Thứ Bảy đầu tháng. Ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ.
Chúa Nhật, 05.08 CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B.

 

back to top