Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 4-10 Tháng 12, 2017

  • 03 December 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 04.12 Thánh Gioan thành Đa-mát, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Thứ Ba, 05.12 Trong Tuần I Mùa Vọng.
Thứ Tư, 06.12 Thánh Ni-cô-la, giám mục.
Thứ Năm, 07.12 Sáng: Thánh Am-brô-xi-ô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Chiều: Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ vọng.
Thứ Sáu, 08.12 Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng và buộc.
Thứ Bảy, 09.12 Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego).
Chúa Nhật, 10.12 CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.

 

back to top