Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 4-10 Tháng 9, 2017

  • 01 September 2017 |
  • Written by  Thông Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 04.09 Trong Tuần XXII Thường Niên.

Thứ Ba, 05.09 Trong Tuần XXII Thường Niên.
Thứ Tư, 06.09 Trong Tuần XXII Thường Niên.
Thứ Năm, 07.09 Thứ năm đầu tháng. Ngày các linh mục.
Thứ Sáu, 08.09 Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Lễ kính.
Thứ Bảy, 09.09 Thánh Phê-rô Cơ-la-ve, linh mục.
Chúa Nhật, 10.09 CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.

 

back to top