Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 7-13 Tháng 8, 2017

  • 05 August 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 07.08 Thánh Sixtus II, giáo hoàng và các bạn tử đạo. Thánh Cajetan, linh mục.

Thứ Ba, 08.08 Thánh Đa Minh, linh mục. Lễ trọng. Bổn mạng Dòng Anh Em Giảng Thuyết (Dòng Đa Minh).
Thứ Tư, 09.08 Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.
Thứ Năm, 10.08 Thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo. Lễ kính.
Thứ Sáu, 11.08 Thánh Clare, trinh nữ. Lễ nhớ.
Thứ Bảy, 12.08 Thánh Jane Frances de Chantal, nữ tu.
Chúa Nhật, 13.08 CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN (LỄ THÁNH TỔ PHỤ ĐA MINH).

 

back to top