Lịch Phụng Vụ Công Giáo Ngày 27 Tháng Ba - Ngày 2 Tháng 4, 2017

  • 25 March 2017 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Thứ Hai, 27.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.

Thứ Ba, 28.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Thứ Tư, 29.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Thứ Năm, 30.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Thứ Sáu, 31.03 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Thứ Bảy, 01.04 Trong Tuần IV Mùa Chay.
Chúa Nhật, 02.04 CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.

 

back to top