Đêm Canh Thức Lòng Thương Xót
Picnic Cho Các Em Lễ Sinh
Picnic Giáo Xứ
Đại Hội Chợ Tết mừng Xuân Đinh Dậu 2017
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Hành Hương Thánh Mẫu Sắc Tộc Châu Á – Thái Bình Dương
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Bế Mạc Năm Thánh
Lễ Các Thánh Nam Nữ
Lễ Các Đẳng
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lễ Chúa Kito Vua Vũ Trụ
Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Hội Diễn Thánh Ca Giáng Sinh
Chúa Nhật Vọng Giáng Sinh
Giáng Sinh
Lễ Vọng Mẹ Thiên Chúa
Lễ Mẹ Thiên Chúa
Hội Chợ Tết tại Dulles Expo Center
Hội Chợ Vui Xuân tại Giáo Xứ