Hội Đồng Mục Vụ

Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em

(Ga 13,34)

Hội đồng mục vụ có một vai trò đặc biệt. đó là giúp giáo xứ thực hiện sứ mệnh và trở thành một cộng đoàn hiệp thông thi hành sứ vụ.

Hội đồng mục vụ thi hành chức năng suy tư mục vụ và đưa ra những đề nghị mục vụ cụ thể trong giáo xứ. Chữ “mục vụ” đòi hỏi các thành viên trong hội đồng mục vụ phải đặt câu hỏi: Chúa muốn chúng ta làm gì? Để có câu trả lời đòi hỏi cần dành thời gian cầu nguyện và suy nghĩ để có thể phân định ý muốn của Chúa. Dĩ nhiên, ở đây không lẫn lộn hội đồng mục vụ với nhóm cầu nguyện. Hội đồng mục vụ cầu nguyện để khơi gợi những kế hoạch mục vụ. Kế hoạch mục vụ dẫn đến cách thức hành động cụ thể.

Kế đến, hội đồng mục vụ xây dựng một giáo xứ trở thành một cộng đoàn Kitô hữu đầy sức sống. Muốn thế, cần: Nhận ra những như cầu của giáo dân trong giáo xứ Phân định những ơn ban và nguồn nhân lực trong giáo xứ Thành lập những đoàn thể, tổ chức khác nhau để đáp ứng những nhu cầu thiết thực và mời gọi những người có khả năng để đóng góp cho những hoạt động này.

Do đó linh đạo của hội đồng mục vụ phải là hiệp thông. Nếu mục tiêu của hội đồng mục vụ là xây dựng giáo xứ trở thành cộng đồng Kitô hữu tràn đầy sức sống thì linh đạo phải phản ánh chiều kích hiệp thông. Hội đồng mục vụ tìm hiểu những nhu cầu trong giáo xứ là một điều quan trọng không thể thiếu. Hội đồng mục vụ phải nhận ra cơn đói khát của dân Chúa trong mối tương quan cá nhân sâu xa với Thiên Chúa. Từ đó sử dụng những ơn ban và những khả năng của mỗi người để phục vụ cho những nhu cầu của dân Chúa.

Cuối cùng, các thành viên trong hội đồng mục vụ phải mong muốn và có khả năng hợp tác với nhau trong công việc chung. Thành công của công việc tông đồ tùy thuộc vào nỗ lực dấn thân để cùng hợp tác với nhau. Mục tiêu của việc hợp tác với nhau không chỉ là biến đổi giáo xứ theo tinh thần Phúc Âm nhưng còn là biến đổi môi trường sống chung quanh.

Hội Đồng Mục Vụ Nhiệm Kỳ 2016-2017

Tháng 04, năm 2016, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ nhiệm kỳ 2016 & 2017 chính thức ra mắt cộng đồng dân chúa tại Virginia.