Lịch Sử - Cha Xứ Trần Duy Nhất (1975 - 1980)

Cha Xứ Trần Duy Nhất (1975 - 1980)

30-04-1975: Làn sóng di cư đổ dồn ra biển Thái Bình Dương. Vài tháng sau, một số người tị nạn đã có mặt tại Giáo Phận Arlington, Virginia, hội nhập với một số nhỏ đã ở đây trước.

15-07-1975: Lm. Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Tuyên Úy cho Cộng Ðồng Công Giáo VN tại Giáo Phận Arlington.

20-07-1975: Thánh Lễ tiếng Việt đầu tiên được cử hành cho người tị nạn tại Nhà Thờ Chánh Tòa St. Thomas More, Arlington, VA.

12-10-1975: Tờ Liên Lạc của Cộng Ðồng Công Giáo được phát hành.

Tháng 1,76: Thánh lễ được cử hành luân phiên tại các Nhà Thờ có người Việt như St. Agnes, St. Ann, St. Charles, Our Lady Queen of Peace, Blessed Sacrament.

Tháng 7,76: Thánh lễ được cử hành tại một nơi nhất định là Nhà Thờ St. James, Falls Church, VA., để giáo dân biết rõ và khỏi lạc đường.

Năm 1978: Thiếu Ðoàn Hướng Ðạo Tây Sơn được thành lập. Thiếu Ðoàn Trưởng là Anh Nguyễn Công Trứ.

Mùa Hè 79: Nhà Thờ VN được Giáo Phái Friendship Methodist ở Annandale, Virginia, bán lại, chứa được khoảng 100 người, gồm có nhà cho Cha Xứ ở. Nhiều việc sửa chữa được giáo dân thực hiện.

19-08-1979: Nhà Thờ được cung hiến do Ðức Cha Thomas J. Welsh, Giám Mục tiên khởi, cũng là ngày Ðức Cha ban sắc chỉ thiết lập Giáo Xứ VN "Blessed ietnamese Martyrs" - một Giáo Xứ Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ - cho người công giáo VN trong Giáo Phận. Ðồng thời Lm. Trần Duy Nhất được bổ nhiệm làm Chánh Xứ tiên khởi.

09-09-1979: Ðoàn Vũ Sóng Cửu Long ra mắt tại Thomas Jefferson Junior High, Arlington, Virginia dưới sự hướng dẫn của Ông Bùi Hữu Thư và Cô Kim Long.

11/11/1979: Ðạo Binh Ðức Mẹ Legio Maria, một trong những đoàn thể đầu tiên được thành lập của Giáo xứ, có tên là Praesidium Our Lady Queen of Vietnam ( Tiểu đội Nữ Vương Nước Việt Nam) dưới sự hướng dẫn của cha Linh Hướng Ða Minh Trần Duy Nhất. Ban chấp hành đã được thành lập như sau : Trưởng, Nguyen L Bach Tuyet ; Phó, Phan Hữu Ðức (đã qua đời ) ; Thư Ký, Nguyễn Anh Tuấn ; Thủ quỹ, Nguyễn thị Ty ; Hội viên, Lê Quế Hương, Nguyễn Thị Hiền. Ðoàn thể này đã được công nhận là thành viên của Curia thuộc địa phận Arlington dưới thời Ðức Cha Welsh và hàng tháng phải đi họp với địa phận để phúc trình sinh hoạt của tiểu đội mình, và tổng kết hàng năm cho Curia.Tiểu đội về sau lớn mạnh, số hội viên hoạt động thường xuyên 12 người, thêm một số hội viên tán trợ Auxiliaries (gần 200 người) ở nhà cầu nguyện cho hội viên .Buổi họp hàng tuần được tổ chức ở Giáo Xứ với sự hướng dẫn của cha Nhất, sau đó là cha Nhi. Tiểu đội đã ngưng sinh hoạt năm 1988 vì Cha linh hướng quá bận rộn.