Giới Thiệu

Hội Cao Niên Giáo Xứ CTTÐ/VN được thành lập năm 2000 với mục đích  xã hội, văn hóa, giáo dục và bác ái.

Mục đích của Hội:

 1. Tổ chức các sinh hoạt của các cụ cao niên Công Giáo trong vùng Bắc Virginia để trợ giúp các cụ về tinh thần, thể chất, giáo dục và văn hóa. Các sinh hoạt này gồm có:
  -    Các lớp Anh Ngữ
  -    Các lớp về bảo vệ sức khỏe: Bệnh kinh niên, tiểu đường, cao áp huyết, chống té, chống hỏa hoạn…
  -    Các vụ thử nghiệm ho lao và viêm gan.
  -    Các vụ chích ngừa cảm cúm.
  -    Các chuyến du ngoạn
  -    Các lớp luyện thi Nhập Quốc Tịch
  -    Các khóa hội thảo về lịch sử và văn hóa Hoa Kỳ
  -    Các khóa hội thảo về lịch sử và văn hóa Việt Nam
  -    Các lớp dạy xử dụng máy điện toán
  -    Tham gia ca đoàn Lê Thị Thành hát các Thánh Lễ an táng và Hôn Phối khi được yêu cầu.
 2. Cung cấp một trụ sở cho các cụ cao niên tụ họp hàng tuần ngày chủ nhật để đọc Kinh Thần Vụ, ăn uống, chuyện trò và học hỏi.
 3. Cung cấp các dịch vụ về ma chay cho các cụ cần giúp đỡ, kể cả việc thăm viếng tại bệnh viện, và tư gia, cũng như tổ chức canh thức tại Nhà Quàn và thánh lễ an táng, và an ủi thân nhân gia đình.