Giới Thiệu

Trong những ưu tư trăn trở để làm thế nào cho Giáo xứ có một luồng sinh khí sống động; và một trong những ưu tiên hàng đầu là quan tâm một cách thiết thực để lo cho giới trẻ, vì các em sẽ là tương lai của gia đình và Giáo xứ. Trong ý hướng đó, Cha cựu chánh xứ Antôn Đinh Minh Tiên một mặt là cũng cố và phát triển Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã sẵn có trong giáo xứ, đồng thời thành lập Đoàn Thanh Sinh Công để quy tụ Thanh niên trong Giáo xứ với tôn chỉ của phong trào Thanh Sinh Công là Kitô-hoá môi trường học đường, đem tinh thần phúc âm vào đời sống sinh viên học sinh, tức là xây dựng một thế hệ trẻ biết yêu Chân-Thiện-Mỹ vì Thiên Chúa.

Trong bối cảnh trước đó, nhiều cha mẹ trong giai đoạn “chân ướt, chân ráo”, tập trung vào việc lo sinh kế gia đình, nên không có nhiều thời gian để học hỏi giáo lý. Từ đó, có thể không có sự đồng nhất giáo dục giữa Giáo xứ và gia đình, làm cho sự giáo dục Đức Tin phần nào bị hạn chế.

Xuất phát từ những lý do và ý hướng đó, đã thôi thúc Cha cựu chánh xứ thiết lập Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại Giáo xứ với mong ước có môi trường cho các gia trưởng trau dồi, học hỏi thêm Giáo lý, đi sâu vào Tình yêu của Thiên Chúa, và lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là phương thế hữu hiệu nhất để canh tân đời sống , như Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã giáo huấn: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới như Công Đồng Vaticanô II đã kêu gọi”. Đồng thời qua đó có những buổi hội thảo chung với Hội “các Bà mẹ Công giáo” hầu mang lại sự thông cảm và hiểu biết giữa đôi vợ chồng để giáo dục con cái thêm tốt đệp và hiệu quả hơn.

Sau một thời gian chuẩn bị, Ngày Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2002 Đoàn đã được chính thức thành lập tại Giáo xứ, với 18 đoàn viên đầu tiên tuyên hứa. Cho đến nay đã tròn 11 năm, qua nhiều lúc thăng trầm, Đoàn vẫn vững vàng trong trong Tôn chỉ và Linh đạo của mình, cùng các Ban ngành, Đoàn thể khác trong Giáo xứ thực hành sống đạo, xây dựng gia đình và Giáo xứ ngày càng phát triển.

Nhân dịp Bổn Mạng Lễ Thánh Tâm Chúa năm 2014 này, được sự khuyến khích của Cha Chính xứ, đồng thời là Cha Tuyên úy của Đoàn, Đoàn Liên Minh Thánh Tâm mong ước có thêm nhiều gia trưởng đại diện các gia đình trong Giáo xứ, cùng gia nhập Đoàn LMTT để có thêm nhiều gia đình tôn sùng Thánh tâm Chúa Giêsu một cách đặc biệt, như Đức Giáo Hoàng Piô XII đã khẳng định: “Lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi thực hành đúng đắn có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. Nó không phải là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện như thể không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác” Qua đó tôn nhận Chúa Giêsu là vua, là chủ của gia đình mình và cả đời sống mình. Và chính nhờ Người với Người và trong Người chúng ta mới có thể tiến đến đích điểm cuối cùng của đời sống Kitô hữu: “Thánh Tâm Chúa Giê su thực sự nắm giữ một địa vị chủ yếu như là một điểm nhờ đó mọi sự đi qua để đến trung tâm điểm tuyệt đối là Thiên Chúa Cha” ( Đức Giáo Hoàng Piô XI).

 

12 Lời Hứa Thánh Tâm Chúa Giêsu

 • 1. Ta sẽ ban cho các kẻ tôn sùng Trái Tim Ta những ơn cần thiết theo đấng bậc. 


 • 2. Ta sẽ ban cho gia đình con được ơn bằng an.


 • 3. Ta sẽ an ủi con trong cơn đau khổ.


 • 4. Trái Tim Ta là nơi ẩn náu trọn đời cho con, nhất là trong giờ lâm tử.


 • 5. Ta sẽ chúc phúc lành cho các việc con làm.


 • 6. Kẻ tội lỗi sẽ gặp ở Trái Tim Ta một tình yêu vô tận.


 • 7. Các linh hồn khô khan, sẽ chóng nên sốt sắng.


 • 8. Các linh hồn sốt sắng sẽ chóng nên trọn lành.


 • 9. Ta sẽ chúc lành cho gia đình nào có trưng bày và tôn kính Trái Tim Ta.


 • 10. Ta sẽ ban cho các linh mục những ơn riêng để cảm hóa lòng người cứng cỏi.


 • 11. Ta sẽ bất diệt ghi vào Trái Tim Ta tên những người cổ động, truyền bá việc đạo đức tôn thờ Thánh Tâm Ta.


 • 12. Bởi lòng thương xót vô biên và tình ái tuất vô hạn của Thánh Tâm, Ta sẽ ân ban cho các kẻ rước lễ liên tiếp chín (9) ngày thứ sáu đầu tháng, được ơn ăn năn trong giờ sau hết, không phải mất nghĩa cùng Ta, khi chưa được chịu các phép bí tích cần thiết.