Download as iCal file
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Monday, March 27, 2017, 07:00am - 09:30pm
Hits : 6562
by

Lent Retreat 20171708

Location Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA
Giảng thuyết: 7:00 PM - 8:30 PM
Giải tội: 8:35 PM - 9:30 PM