Download as iCal file
Chúa Nhật Vọng Giáng Sinh
Sunday, December 24, 2017
Hits : 1541
by

Chúa Nhật Vọng Giáng Sinh
6pm Hoạt Cảnh và Thánh Lễ
9pm Lễ Vọng

Location Holy Martyrs of Vietnam Church
6 p.m. Hoạt Cảnh và Thánh Lễ
9 p.m. Lễ Vọng