Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Trong Tháng Mười - 2018

  • 30 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Ý truyền giáo: Cầu cho việc truyền giáo của các tu sĩ nam nữ. Xin Chúa khơi dạy lòng nhiệt thành truyền giáo nơi các tu sĩ khi họ hiện diện giữa những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp kém trong xã hội.

 

back to top