Phạm Quỳnh Mai

Phạm Quỳnh Mai

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ

Khôn ngoan là một tĩnh từ mang nhiều hiểu lầm vì tính áp dụng quá rộng của nó: Thiên Chúa khôn ngoan, nhà khoa học khôn ngoan, người thợ kim hoàn khôn ngoan vì làm đồ giả như đồ thật, tên trộm khôn ngoan vì đánh lừa được chủ nhà.

Subscribe to this RSS feed