Cử Hành Sáng Kiến 24 Giờ Cho Chúa Tại Vatican Với Chủ Đề “Nơi Chúa Có Ơn Tha Thứ”

Sáng kiến ‘24 giờ cho Chúa’ sẽ được cử hành tại Rôma vào chiều Thứ Sáu ngày 9 tháng Ba, tức là thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Phụng Vụ Sám Hối tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 5 giờ…
Đọc thêm...

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha – Tháng 02 Năm 2018: Nói Không Với Tham Nhũng

Vatican. Trong tháng 02 năm 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi mọi người cầu nguyện để chống lại nạn tham nhũng, để những người có quyền lực về vật chất, về chính trị, về tinh thần, biết khước từ mọi quyến rũ của tham nhũng. Đức Thánh Cha…
Đọc thêm...