MỪNG NGÂN KHÁNH VÀ KIM KHÁNH HÔN NHÂN

Văn Phòng Ðời Sống Gia Ðình sẽ tổ chức lễ Ngân Khánh (25 năm) và Kim Khánh (50 năm), vào Chúa Nhật, ngày 16 tháng 10, 2016, lúc 2 giờ 30 chiều tại Nhà Thờ Chính Tòa Saint Thomas More

3901 Cathedral Ln

Arlington, VA 22203

Ðức Cha Paul S. Loverde, giám mục giáo phận Arlington sẽ chủ tọa và nhận lời hứa hôn nhân đặc biệt cho những cặp đã thành hôn vào năm 1991 (25 năm) và năm 1966 (50 năm). Xin ghi tên trực tiếp với văn phòng giáo xứ. Hạn chót là Thứ Sáu, ngày 16 tháng 9, 2016.

Văn phòng giáo phận sẽ gửi thiệp giữ chỗ và những điều cần biết thẳng đến nhà quý vị theo địa chỉ ghi với giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

back to top