Đất Nghĩa Trang Giảm Giá

  • 30 September 2017 |
  • Written by  BảnTin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Trong tháng 10, Fairfax Memorial Park sẽ bán giảm giá 20% đất nghĩa trang cho ai mua tại Nghĩa Trang Các Thánh Tử Đạo, giá thường là: $3,900.00, giá bán sale là $3,120.00 một lô. Mọi chi tiết xin liên lạc với bà Kathy LaPolla (703) 323-5202.

 

Rate this item
(6 votes)
back to top