Cách Hướng Dẫn Mua Và Trả Tiền Vé Số

 

Xin quý vị điền tên, địa chỉ, số điện thoại, điện thư email vào cuống vé rồi bỏ chung với chi phí vào phong bì được đính kèm và gửi trả về cho Văn Phòng Giáo Xứ (xin tránh gửi tiền mặt qua bưu điện).

Nếu quý vị không mua hết, quý vị có thể giúp bán cho người quen hoặc gửi trả về cho Văn Phòng Giáo Xứ. Văn Phòng Xổ Số của Tiểu Bang Virginia đòi hỏi Ban Tổ Chức phải giữ thống kê cho tất cả các vé số trong chương trình xổ số này vì các vé số chưa bán có thể bị người khác lạm dụng. Quý vị có thể gửi bằng bưu điện, trao lại cho Văn Phòng Giáo Xứ, hoặc bỏ vào giỏ quyên tiền cuối tuần trong Thánh Lễ.

Hạn chót để gửi vé số về là cuối ngày Chúa Nhật, ngày 15 tháng 1, 2017. Các vé số và cuống vé số nộp trễ sẽ không được chấp nhận.

CHI PHIẾU XIN VIẾT:
HOLY MARTYRS OF VIETNAM

Xổ số tại Dulles Expo Center lúc 10:15 tối Chúa Nhật, ngày 29 tháng 1, 2017. Người trúng giải sẽ được liên lạc bằng điện thoại ngay sau khi kết thúc chương trình xổ số. Danh sách người trúng giải cũng sẽ được niêm yết trên Bản Tin Hiệp Nhất, trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Arlington http://www.cttdva.org và Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang tại Chantilly http://ourladyoflavangva.com

Giáo xứ xin chân thành cảm tạ lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em, đã và đang hy sinh đóng góp công sức và tài chánh cho các sinh hoạt và việc bảo trì các cơ sở Nhà Chúa. Xin Thiên Chúa đầy lòng nhân ái tiếp tục đổ tràn muôn vạn hồng ân xuống trên quý ông bà, anh chị em và toàn thể quý quyến.

 

back to top