×

Warning

This article or modules on this page were created by a demo user account which is no longer in existence.
Please edit the article and assign a new user

Chương Trình Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập GX Featured

Chương Trình Mừng Kỷ Niệm 40 Năm Thành Lập GX Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Chủ đề : Muối Và Ánh Sáng

Thứ Bảy ngày 14 tháng 9 năm 2019

 • 8:00AM – 9:00AM: Thánh Lễ (khai mạc)
  • Chủ tế: Cha Giuse Đặng Quốc An, O.P
  • Giảng lễ: Cha Vincente Lê Quốc Hưng, O.P
 • 9:00AM– 9:30AM: Điểm tâm (coffee break)
 • 9:30AM – 12:00PM: Thuyết trình & Hội thảo I: “Những Hạt Muối Ân Tình Trong Hành Trình 40 Năm Của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Tại Arlington VA
  • Thuyết trình: Cha Giuse Đinh Văn Nghị, O.P
  • Sinh hoạt giới trẻ ngoài trời (song song với hội thảo)
 • 12:00PM – 2:00PM: Ăn trưa (lunch break)
 • 2:00PM – 4:30PM Thuyết trình & Hội thảo II: “Hãy Chiếu Giãi Ánh Sáng Trước Mặt Thiên Hạ
  • Thuyết trình: Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy
  • Sinh hoạt giới trẻ ngoài trời (song song với hội thảo)
 • 5:00PM – 6:00PM: Thánh Lễ
  • Chủ tế: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P
  • Giảng lễ: Cha Giuse Trần Trung Liêm, O.P
  • *Lưu ý: Thánh lễ này thay cho thánh lễ 6 giờ chiều thứ Bảy
 • 7:00PM- 9:30PM Hội Diễn Văn Nghệ tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, VA - 915 S Wakefield St, Arlington, VA 22204

Chúa Nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019

 • 7:00AM – 8:00AM: Thánh Lễ
  • Chủ tế và Giảng lễ:Cha Giuse Vũ Minh Tiến, O.P
 • 11:00AM – 12:30AM: Thánh Lễ Đại Trào
  • Chủ tế và Giảng lễ: Đức Giám Mục Michael Francis Burbidge
  • Nghi thức Nhận chức của cha sở mới trong thánh lễ.
  • *Lưu ý: Thánh lễ Đại Trào thay cho thánh lễ 9:30 giờ sáng & 12 giờ trưa.
 • 12:30PM – 3:00PM: Tiệc liên hoan và văn nghệ ngoài trời liền ngay sau Thánh lễ
 • 3:00 PM - 3:30 PM: - Xổ số raffle
 • 7:00PM – 8:00PM: Thánh Lễ
  • Chủ tế và Giảng lễ: Cha Giuse Ngô Văn Thích, O.P
back to top