Mời Gia Nhập Phong Trào Tông Đồ Fatima

  • 30 September 2018 |
  • Written by  Bản Tin Hiệp Nhất
  • font size
  • Print
  • Email

Để chuẩn bị cho ngày tận hiến của Phong Trào Fatima vào dịp lễ Đức Mẹ Mân Côi (bổn mạng). Chúng tôi kính mời quý vị nhất là những ai chưa vào trong các hội đoàn cùng tham gia Phong Trào Fatima để chúng ta cùng nhau học hỏi và thi hành 3 mệnh lệnh mà Mẹ đã truyền day cho cả thế giới với: 

1. Tôn chỉ:
- Cải thiện đời sống
- Lần Hạt Mân Côi
- Tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ.

2. Ơn ích cho đoàn viên:
- Ai thành kính đọc kinh Mân Côi sẽ không bị đời đời hư mất.
- Mẹ sẽ ban phần thưởng lớn lao trên trời cho các linh hồn năng lần hạt Mân Côi.
- Ai truyền bá việc lần hạt Mân Côi sẽ được nâng đỡ trong cơn gian nan thiếu thốn.

Năm nay, lễ tuyên hứa cho tân đoàn viên sẽ đươc tổ chức vào thánh lễ 7 giờ sáng, Chúa Nhật, ngày 7 tháng 10, 2018 và buổi tĩnh tâm sẽ do cha NGUYỄN KHẮC HY, Dòng Xuân Bích linh hướng với đề tài: “Mẹ Maria, Gương Sống Đức Tin”, từ 11 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều.

Mọi chi tiết về buổi Tĩnh Tâm xin liên lạc:

Cô Nguyễn Kim Cúc (571) 214-3515
Cô Lan Toner (703) 626-9294
Cô Mai Kim Loan (703) 855-1782
Cô Mai Như Mai (571) 641-9294.

Kính mời,

Ban Chấp Hành PTTĐ Fatima

 

back to top