Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân Tại Giáo Xứ

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, năm 1992 đã khởi xướng ngày quốc tế cầu nguyện cho bệnh nhân hàng năm vào lễ Đức Mẹ Lộ Đức (ngày 11 tháng 2) đã xác định: “Ngày quốc tế bệnh nhân là cơ hội để tái khám phá mối quan hệ sâu sắc giữa Đức Mẹ và những người đau yếu…”

Tại giáo xứ sẽ có nghi thức cầu nguyện và xức dầu cho những người già và đau yếu ngay sau Thánh lễ 12 giờ trưa Chúa Nhật, ngày 11 tháng 2. Nếu trong gia đình có người già và đau yếu, xin mời quý vị chở đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ và nghi thức xức dầu.

 

back to top