Cầu Nguyện Của Ý Đức Thánh Cha – Tháng 02 Năm 2018: Nói Không Với Tham Nhũng

Vatican. Trong tháng 02 năm 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi mọi người cầu nguyện để chống lại nạn tham nhũng, để những người có quyền lực về vật chất, về chính trị, về tinh thần, biết khước từ mọi quyến rũ của tham nhũng. Đức Thánh Cha…
Đọc thêm...

Quyên Tiền Lần 2

Thứ Bảy, ngày 3 tháng 2 và Chúa Nhật, ngày 4 tháng 2 tới, có cuộc quyên tiền lần 2 cho báo Catholic Herald của giáo phận Arlington. Xin quý cụ, quý ông bà và anh chị em rộng lòng ủng hộ.  
Đọc thêm...