Tri Ân Dịp Lễ Giáng Sinh 2017

Giáo xứ xin gửi lời cám ơn chân thành đến: • Cha Đa Minh Dương Hoàng Lộc, O.P., Tổng quản lý Dòng Đa Minh Việt Nam, Quản lý Học Viện Công Giáo Việt Nam, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giảng viên môn Phụng vụ - Bí tích…
Đọc thêm...