Lưu Ý

Trong lễ Vọng và lễ chính ngày Chúa Giáng Sinh, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần... và đã làm người” thì bái gối (IM 137).  
Đọc thêm...